2010-08-28 Släktforskardagarna 2010

Weimar Sjöstedt får förbundets hedersdiplom

Weimar Sjöstedt, Tranås har varit aktiv i Tranås-Ydre Släktforskar-förening sedan slutet av 1980-talet. Från början blev han ledare i föreningens släktforskarkurser och var sedan utbildningsansvarig ända fram till år 2008. Weimar har engagerat hjälpt många släktforskare, både inom och utom kursverksamheten, i deras släktforskning. År 1997 blev Weimar föreningens ordförande och kvarstod som sådan i 11 år. Weimar har bistått Kurt Steinrud med att ta fram en biografi om personer som funnits på gårdar, torp och backstugor inom Linderås och Lommryds församlingar samt indelta soldater i Norra Vedbo härads kompanier. Allt detta material har föreningens medlemmar haft mycket stor nytta av i sin forskning. Weimar är anlitad i torp- och gravvandringar samt föresläser om sin släktforskning med tyngdpunkt på sin födelseförsamling Linderås som han har utvecklat stor kännedom om.

sIMG_5249Mässhallen var mycket välbesökt under både lördagen och söndagen.


Väntan inför kvällens bankett.

s2328

s2329

s2322

s2334

s2335