Aktiviteter

 Program våren 2018

Digitala bilder och gamla fotografier
Lördagen den 27 januari 2018 kl. 11.00 – 15.00
Kl. 12.00 föredrag av Hans Bjernevik ”Digitala bilder i släktforskningen” Hans pratar om bildhantering, digitalisering, upphovsrätt mm. Temadag för alla om bilder med utställning av gamla fotografier från Tranås och Ydre, visning av bildhanteringsprogram mm. Kaffeservering.
Plats: föreningslokalen, Storgatan 50 i Tranås.

Bilder från denna aktivitet

Årsmöte
Lördagen den 24 Mars kl 15:00
Hjördis Levin berättar om sin bok ”Flickebarnet i sävlådan” en historia som till stor del kommer från Linderås socken. Inbjudan till årsmöte skickas till alla medlemmar tilsammans med  medlemsbladet.
Plats: föreningslokalen Storgatan 50 Tranås
Kaffeservering

Bilder från denna aktivitet

Alla välkomna att prova på släktforskning
– Lördagen den 7 april kl. 10:00 – 13:00 biblioteket Österbymo
– Onsdagen den 11 april kl. 18.30 – 21:00 Storgatan 50 Tranås

Föreningen erbjuder alla som inte kommit igång med släktforskning en kväll för att prova på och få information. Här får du hjälp av kunniga släktforskare att börja söka efter din förfäder. Föreningen bjuder på kaffe.

Växterna kring vårt hus – en del av det levande kulturarvet
Torsdagen den 19 april kl. 18.30
Johan Högquist, bördig från Ydre, kommer och berättar om blommor och nyttoväxter som odlades förr. Johan har arbetat som byggnadsantikvarie i Gamla Linköping.
Plats: föreningslokalen, Storgatan 50 i Tranås.
Kaffeservering.

Bilder från denna aktivitet

Utflykt till Boxholms bruksmuseum och Boxholms säteri
Lördagen den 26 maj kl. 10.00
Vi åker till Boxholm och besöker först Bruksmuséet där vi guidas av kunnig personal. Därefter besöker vi Boxholms Säteri där Johan Birath visar oss runt. Kostnad 40 kronor. Tag med kaffekorg! Vi samlas kl. 9.30 på Parkhallens parkering i Tranås för samåkning.
Anmälan till Torbjörn Aronsson tel. 073-901 28 19 senast 19 maj.

Bilder från denna aktivitet

________________________________________

Medlemsöppet
Medlemsöppet startar tisdagen den 16 Januari 2018.
Som tidigare så har vi öppet i föreningslokalen på tisdagar kl. 17-20 för våra medlemmar. Vi startar tisdagen den 16 Januari och håller på till den 24 April. Är du medlem men tycker att du behöver lite stöd för din fortsatta forskning så medlemsöppet passande för dig. Meningen med medlemsöppet är också att göra allt vårt material tillgängligt för våra medlemmar, och samtidigt vara en mötesplats där vi kan utbyta tankar och erfarenheter.

Epostadresser efterlyses
Föreningen skickar ut ett informationsmail till medlemmar i Tranås Ydre släktforskarförening 3-4 gånger om året. Det skickas till de drygt 100 medlemmar där vi har en epost-adress. Om du inte får detta utskick så meddela din epost-adress till webmaster@tranasydre.se  Vi vill förstås att så många som möjligt får detta.

remsafoto

 

Comments are closed.