Svinhult

Svinhult, församling i Linköpings stift, Ydre kommun, Östergötlands län (E). Ydre härad.
År 2006 fanns det 162 innevånare på en total areal av 142,9 km2, därav land 138,12 och sjöar 4,78. Innevånare / km2 är endast 1,17. Är Ydres till ytan största socken.

svinhult_kyrkaSvinhult består till stor del av skogar och har en kuperad terräng. Kyrkan är södra Sveriges högst belägna med sina 292 meter över havet. Svinhults kyrka invigdes 1876 då man samtidigt rev den lilla träkyrkan på den gamla kyrkogården. Med den nya kyrkan fick man nu bättre plats för de över 2000 församlingsmedlemmarna. Idag har församlingen minskat till 162 innevånare och kyrkan är överdimensionerad. I kyrkan finns föremål som är mycket gamla bl.a. en träskulptur av Jungfru Maria och ett dopbord. Orgeln är lika gammal som kyrkan. Man lät bygga den med högre kvalité efter en kamp mellan olika viljor i församlingen. År 1928 ville man byta namn på byn, eftersom när byborna åkte till grannsocknarna blev man kallade ”grisarna från Svinhult”. Det föreslagna namnet Skogstuna avslogs dock av mydigheterna.

En händelse i Svinhult som är mycket omtalad är ”Undret vid barnastenen”, som den kallas idag. Den 19 november 1901 var en kall dag. Syskonen Jenny och Augusta, 11 och 8 år gamla, vandrade från Grindsbo till sitt hem torpet Äskhultet. De överraskades av ett häftigt snöoväder och sökte skydd under en stor gran vid en sten. Folket i bygden letade efter barnen men hittade inte platsen. Så småningom gav man upp. Tre veckor efter försvinnandet drömde en kvinna från trakten att barnen levde. Man återupptog letandet och hittade barnen som fortfarande var vid liv. De hade klarat sig genom att man åt av det mjöl man hade med sig. Barnens ben hade dock förfrusit och fick amputeras.

Noteringar:
fram till 1961 bildade Västra Ryd och Svinhult eget pastorat som 1962 slogs samman med Sund.

Husförhörslängd: 1789-
Födelsebok: (1633), 1661-

Svinhults kyrkoarkiv hos NAD