Säby

Säby, församling i Linköpings stift, Tranås kommun, Jönköpings län (F) Norra Vedbo härad. 16.571 invånare (2006). Säby består av en öppen dalbygd längs Svartån, omgiven av bruten skogsbygd med dal- och höjdbebyggelse, samt Tranås tätort vid Sommen.

säby kryka
Kyrkan av sten härrör från cirka 1200. Möjligen under 1400-talets förra hälft breddades den mot söder och förlängdes mot öster. Senare under 1400-talet välvdes kyrkan. En korsarm i norr byggdes 1689 och 1731 ett torn, som dock måste rivas 1745, då också en korsarm i söder tillkom. Ett nytt torn stod färdigt 1756. Två gravkor i söder byggdes 1746 respektive 1748. Kyrkan har kalkmålningar från cirka 1500. Predikstolen uppsattes 1653. En pietàskulptur från ca 1425 är bevarad. Dopfunten är daterad 1593.

Nära Säby kyrka ligger Gripenbergs slott som uppfördes av fältherren Carl Gustaf Wrangel under 1600-talet. Det är idag Sveriges största och äldsta bevarade träslott. Mycket av slottets fasta inredning från byggnadstiden försvann, när friherre August Söderling Hermelin på 1820-talet lät genomföra en omfattande renovering. Kvar finns dock målningar gjorda av Anders Björn på 1600-talet. Gripenberg har genom restaureringar delvis återfått sin 1600-tals prägel. Släkten Hermelin innehar och bebor fortfarande Gripenberg.

Tranås
Tätorten, och bygdens största stad Tranås, uppstod runt Tranås Kvarn där det uppstod ett mindre samhälle. Detta växte sakta under 1800-talet och 1860 flyttades marknadsplatsen från Säby till Löfstad, som samhället då kallades. När östra stambanan drogs förbi 1874 så döptes stationen till Tranås, och även poststationen fick namnet Tranås. Nu växte samhället hastigt, 1882 fick Tranås köpingsrättigheter och 1919 fick man stadsrättigheter, folkmängden var då 5607 personer. Befolkningen i församlingen ökade så mycket att man 1930 byggde en ny kyrka i Tranås. Säby församling har alltså 2 kyrkor.

Karta över Tranås Köping med kvartersnamn

Noteringar
1862-1865 överfördes Bråmålen, Bärtilstugan, Jägersholm, Lärkemålen, Skärpan, Sävsjön, Boshem, Rödje, Lillfall och Ödebjörnarp från Säby till Trehörnas del i Jönköpings län (huvuddelen finns i Östergötlands län).

1952 slogs Adelöv och Linderås samman till Linderås kommun. 1967 bildades Tranås kommun av Tranås stad, Säby och Linderås.

Husförhörslängd: 1769-
Födelsebok: (1633), 1649-

Säby kyrkoarkiv hos NAD