Länkar

Nationell Arkivdatabas
Här hittar man vad som finns i kyrkoarkiven. Det mesta av detta förvaras i Landsarkiven, i vårt fall i Vadstena. På länken finns direktlänkar till våra lokala socknar.

rotterbannerSveriges släktforskarförbund
Sveriges Släktforskarförbund är det sammanhållande organet för den svenska släktforskarrörelsen. Förbundets huvudsakliga uppgift är att ge stöd och service åt lokala släktforskarföreningar och regionala förbund. Sveriges Släktforskarförbund verkar för att sprida kännedom om släktforskningen som kulturfaktor, ideell rörelse och vetenskap och är de anslutna släktforskarföreningarnas röst i kontakten med myndigheter och beslutsfattare.

anbytareAnbytarforum, diskussionsforum för släktforskare.
Anbytarforum är ett diskussionsforum för släktforskning. Här kan du få hjälp av andra forskare att komma vidare när du stött på problem, att läsa besvärlig handstil, identifiera fotografier och mycket annat. Det är fritt att läsa och skriva inlägg på Anbytarforum, men för att skriva inlägg på Anbytarforum behöver du ett användarkonto. Detta är helt gratis.

arkivdigitalArkivdigital
Ett av alternativen för inscannade kyrkböcker. Företaget nyfotograferar alla arkiv i färg. Arkivdigital har också bl.a. bouppteckningar fram till ca 1900.

svarbannerSVAR (Riksarkivet)
Även här finns kyrkböcker Online. Men här finns också andra typer av arkiv scannade.

ancestryAncestry är en amerikansk tjänst som numera också äger Genline. De har miljontals historiska dokument från hela världen och det finns också en svensk sajt på adressen: www.ancestry.se

familysearchFamilysearch är en amerikansk tjänst för att söka i register i USA som drivs av mormonerna. Klicka på kartan för att få upp vilka register som är sökbara. Bland annat finns folkräkningen 1900 för hela USA sökbar.

wwrWorldvitalrecords är en amerikansk tjänst och en bra resurs för släktforskning om emigranter till USA. Det går bland annat att söka i scannade svensk-amerikanska tidningar.

dismajDISBYT är uppbyggd av DIS-medlemmar, som har skickat in utdrag från sina släktforskarprogram. (DIS är en förkortning av Dator I Släktforskning)

Kungliga bibliotekets tidningarkiv
Här finns alla svenska dagstidningar digitalt inscannade

Historiska kartor
Lantmäteriets sida med historiska kartor. En helt fantastisk resurs där man kan hitta mycket. Gratis att söka och titta. (Tips: välj avancerad sökning och sök sedan i Lantmäteristyrelsens arkiv.

Rotemans-arkivet
Sök bland alla boende i Stockholm 1878-1926. En helt fri och gratis resurs.

Stockholmskällan
Stockholmskällan är en databas där du kan söka och hitta källmaterial från flera olika arkiv i Stockholm. I databasen finns fotografier, kartor, litteratur, konstverk, ritningar, statistik, filmer och mycket mer.

Svensk militärhistoria
Militärhistoria de flesta har soldater bland sina förfäder. På denna sida, som är en del av Hans Högmans hemsida, finns mycket information on hur indelningsverket fungerade och mycket annan info som rör soldatlivet.
www.arkivguiden.net

Arkivguiden
Vad finns det för källor för uppgifter om våra förfäder och deras liv? Varför har de kommit till? Hur kan de användas i forskningen? I vilka arkiv förvaras de? Hur hittar man rätt handlingar i arkiven? Mycket bra länk för nybörjare

Domboksforskning
Är du nyfiken på hur man forskar i domböcker eller intresserad av historia? Då har du kommit rätt! Många som släktforskat ett tag vill få veta mer om sina förfäder – då är domböcker en guldgruva. Där får man en fantastisk inblick i hur livet var förr

Riksarkivets kartsamling
Riksarkivet har gjort 12 000 geometriska kartor från perioden 1630-1655 tillgängliga för sökning. Norra Vedbo finns represnterat med en mängd kartor.Denna unika samling innehåller 12 000 kartor över byar och gårdar och nu går det att söka i materialet via register eller via modern karta.

Sveriges församlingar
Sveriges församlingar genom tiderna på Skatteverkets sida.

EmiWeb – Levande migrationshistoriaEmiWeb är det första webbaserade arkivet i sitt slag i Sverige när det gäller in- och utvandring till och från vårt land.

Krigsarkivet
Krigsarkivet är det svenska försvarets arkiv i Riksarkivet. Här bevaras handlingar från slutet av 1500-talet fram till idag. En särskild stolthet är samlingarna av historiska kartor.

Centrala soldatregistret
Denna databas är en sökdatabas med ett antal fält om varje soldat som gör att Du kan kolla att just Din förfader har tillhört ”Yngre indelningsverkets” De som finns med i basen skall ha antagits i organisationen mellan åren 1682–1901.

Sök i fångrullor för Östergötland
Välkommen att söka i fångrullorna för
Linköpings kronohäkte (1806-1892)
Norrköpings fångvårdsanstalt (1826-1886)
Norrköpings spinnhus (1814-1920)

Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre härad i Östergötland, Volym 1–4
Google books har scannat in Leonard Rääfs stora verk och det finns fritt tillgängligt på nätet. Det går också att spara ner böckerna som PDF. (1402 sidor)