Linderås

Linderås, församling i Linköpings stift, Tranås kommun, Jönköpings län (F) Norra Vedbo härad 764 invånare (2006).

linderaskyrkaLinderås består av en slätt vid Svartån, kuperade dal- och höjdbygder i huvuddelen och i norr av skog på Hålaveden. Cirka 95 fornlämningar finns bevarade. Spridda gravar och åtta små gravfält är från äldre järnåldern, medan två höggravfält och en runsten är från yngre järnåldern. Nuvarande bygd är främst medeltida.

Den nyklassicistiska stenkyrkan med torn och med sakristia i öster byggdes 1793–1794 och ersatte en romansk stenkyrka. Från denna har bevarats ett triumfkrucifix från 1400-talet och en skulpterad dopfuntscuppa från 1100-talet, tillskriven Bestiarius.

Göberga är känt sedan 1411. Den nuvarande herrgården med huvudbyggnad och två flyglar av timmer i en våning härrör från 1700-talets slut. Göberga blev byggnadsminne 1978.

Noteringar:
delar avsöndrade vid bildandet av Trehörna.
Innan 1641 Linderås och Frinnaryd
1641-1930 eget patorat
1930-1962 Linderås och Frinnaryd
1962- Linderås och Adelöv under Säby församling

Husförhörslängd: 1789-
Födelsebok: 1663-

Linderås kyrkoarkiv hos NAD