Lantmäteriet

Historiska kartor, och moderna kartor, kan vara till stor hjälp för en släktforskare. Man kan hitta var släkten levt, har de bott på en gård så finns det stor chans att gården finns kvar, ett torp kan också finnas kvar och finns det inte kvar så finns i de flesta fall rester kvar av bebyggelsen. Man kan även följa utvecklingen från landsbygd till stad. En mycket stor del av de historiska kartorna i Sverige är digitaliserade och kan hittas på några olika ställen.

LantmäterietRiksarkivetÖvriga kartor

Lantmäteriets historiska kartor finns på denna adress, och det är gratis att söka i det historiska kartmaterialet. Kartor finns från så lång tillbaka som 1628.

https://historiskakartor.lantmateriet.se/

Lantmäteriets tjänst består i princip av tre olika arkiv plus några ytterligare mindre arkiv, och det är bra att ha en förståelse för detta innan man börjar söka eftersom tjänsten innehåller miljontals kartor.

Från startsidan finns tre olika alternativ att söka. Man kan söka översiktliga kartor, detaljerade karta och via en karta, det sista är kanske enklast, men söker man en gård så är det enklare att gå via detaljerade kartor och sen välja Län, Socken och Gård. Observera att den under valet socken även kan finnas samhällen. T.ex. Tranås Stad. Man kan luras till att välja kommun för att hitta dessa kartor men tänk på att det är historiska kartor. När Tranås var en stad så var Tranås inte en kommun.

Här kommer några direktlänkar till kartor från Tranås och Säby socken

Löfstad: den första och enda kartan som finns över samhället Löfstad, från 1861.

En karta innehåller oftast flera sidor, bläddra med pilarna som på bilden. I detta fall finns på sidan 2 en karta över soldattorpet Hästskedet och det finns också en akt som beskriver utmätningen av tomter med mera. Det är sammanlagt 18 sidor som man kan bläddra i för denna karta.

När man är inne på karta så kan man dels ladda ner akten som en PDF, men får då en PDF med alla 18 sidorna. Man kan också ladda ner en enskild sida som TIFF. Denna fil blir i detta fall 95 MB, jämfört med PDF som blir 3 MB för alla 18 sidor, men TIFF är ett okomprimerat bildformat som lämpar sig mycket väl för utskrifter. Även i ganska stora format.

Tranås kvarn 1878 en mycket intressant karta som visar bebyggelsen på Tranås Kvarns hemman innan Tranås fått köpingsrättigheter 1882 men efter att järnvägen kommit 1874.
OBS! Bläddra till sidan 2

Åsvallehult 1905 ännu en intressant karta som visar bebyggelsen på Åsvallehult 1905. Det vill säga innan detta område slogs samma till Tranås stad 1919.

Skifteskartor

Kartor över gårdar är ofta skifteskartor från Laga skifte. Detta innebär att dessa kartor nästan alltid innehåller detaljerade uppgifter om marker, hus torp osv. Ett exempel från Säby socken är denna karta över Ryggestorp. Den innehåller också ett skiftesprotokoll på ca 50 sidor.

Ryggestorp 1853


Lantmäteriet – Riksarkivet – Övriga kartor