Välkommen till Tranås Ydre släktforskarförening

image001Tranås/Ydre Släktforskarförening bildades i Tranås 1985. Vi är en ideell förening med uppgift att främja släktforskning i Tranås och Ydre-bygden. Föreningen är medlem i Sveriges Släktforskarförbund. Medlemsantalet är idag ca. 350 st.

Om ni är intresserade av Tranås-historia så passa på att besöka Tranås Hembygdsförenings hemsida. Här finns mycket information och bilder från gamla Tranås. Holavedens hembygdsförening

Nyheter

Digitala släktforskarcafé via Zoom
Tisdagarna 4 och 25 maj
Vi fortsätter med de digitala möten som vi har kallat ”Släktforskarhjälp”, men döper om dom till ”Släktforskarcafé”. Detta för att trycka på att det handlar om diskussionsmöten där alla kan bidra med tankar och idéer. Både du som nybörjare och du som är en ”gammal” forskarräv är välkommen!
Dagar för dessa möten är tisdagarna 4 maj och 25 maj.
Anmäl dig senast dagen före till lassektranas@gmail.com

Forska om en gård eller hus
Digitalt möte torsdagen 20 maj klockan 18.30
En mycket intressant del av släktforskningen är att ta reda på mer om platserna, gårdarna, torpen och backstugorna där våra förfäder levde och verkade. Vi har anlitat erfarna släktforskaren Anna-Lena Hultman som berättar om grunderna för att forska kring ett hus, en gård eller kanske om en hel by. Hon går också igenom de källor som man använder sig av. Mötet genomförs via Zoom. Kostnadsfritt för Släktforskarföreningens medlemmar, 50:- för övriga. Anmälan senast 19 maj till lassektranas@gmail.com

Begränsningar och möjligheter
Tyvärr har vi i Tranås/Ydre Släktforskarförening blivit tvungna att ställa in våra fysiska möten och arrangemang under obestämd tid.  Som släktforskare kan vi ju ändå fortsätta med vår forskning även under de begränsningar som nu gäller. Du som sitter och forskar på din kammare och stöter på problem eller vill diskutera något är även nu välkommen att kontakta någon av nedanstående styrelseledamöter/kursledare. Vi svarar och hjälper till så fort vi har möjlighet.

Gerd Brisfjord Karlsson, tel. 073-071 85 11
Anna Tengwall, tel. 073-084 77 82
Lasse Karlsson, tel. 072-321 61 59
Tom Wallberg, tel. 070-587 27 49
Anders Johansson, tel. 070-627 93 41
Torbjörn Aronsson, tel. 073-901 28 19
Hasse Carlsson, tel. 070-538 55 47
Sören Andersson, tel. 070-651 53 49

Olov Mattssons CD för försäljning

Med anledning av Coronaviruset skickar vi nu Mattssons CD porto-fritt inom Sverige
Föreningen har nu återigen Olov Mattssons CD till försäljning. CD:n innehåller så gott som samtliga familjer i gårdar och torp i Asby, Norra Vi, Sund, Svinhult, Torpa och Västra Ryds socknar i Ydre kommun 1600-1930 talet. Tidersrum, Västra Eneby, Oppeby, Kättilstad, Hägerstad och Hycklinge socken i Kinda kommun 1600-1900 talet. Samt soldater med familjer i hela Ydre kompani och Ydredelen av Vifolka kompani. Pris CD 150:- USB 200:- + porto. Vill du beställa så kontakta Gerd Brisfjord Karlsson: gerdbk@yahoo.se

 

Comments are closed.