Välkommen till Tranås Ydre släktforskarförening

image001Tranås/Ydre Släktforskarförening bildades i Tranås 1985. Vi är en ideell förening med uppgift att främja släktforskning i Tranås och Ydre-bygden. Föreningen är medlem i Sveriges Släktforskarförbund. Medlemsantalet är idag ca. 350 st.

Om ni är intresserade av Tranås-historia så passa på att besöka Tranås Hembygdsförenings hemsida. Här finns mycket information och bilder från gamla Tranås. Holavedens hembygdsförening

Nyheter

Släktforskarhjälp på distans via Zoom
Tisdagen 13 april klockan 18.30-20.00
Hjälpen är öppen för alla medlemmar som vill ha hjälp med till exempel tolkning av texter eller har nå-gon klurig fråga. Skicka gärna frågan till oss innan mötet, så är chansen större till ett utförligare svar. Även du som inte har någon direkt fråga, utan bara vill lyssna eller få prata med andra släktforskare är välkommen. Anmälan senast en dag innan mötet. Välkommen att vara med hela eller delar av tiden!

Jeff High från USA berättar om sina svenska anor
Lördagen den 17 april klockan 15.00
Ett samtal med Jeff High vars förfäder utvandrade från Sverige på 1800-talet. Jeff berättar om hur han först blev intresserad av att söka sina anor och om sin omfat-tande forskning som lett honom ända tillbaks till 1300-1400-talet. Vi får också höra om hans upplevelser när han besökte Sverige och platserna där förfäderna levde. Jeff berättar på engelska så det är en fördel om du är lite språkkunnig. Vi kommer dock under hans föredrag att sammanfatta lite kort på svenska.
Kostnadsfritt. Anmälan senast 15 april.

Fastigheter i Frinnaryd och Sunhultsbrunn
Frinnaryds Hembygdsförening har tagit fram en historik för samtliga fastigheter i de båda tätorterna Frinnaryd och Sunhultsbrunn. Arbetsgruppen för Sunhultsbrunn har varit George Sunbring, Rune och Tobias Andersson samt Hans-Åke Björklund . Arbetsgruppen för Frinnaryd har bestått av Fredrik Starkenberg, Margareta Gustavsson, Bo Gustafsson samt Hans-Åke Björklund. Som utgångspunkt har använts uppgifterna i husförhörslängderna samt församlingsböckerna. Detta har kompletterats med uppgifter dels från Gods o Gårdar och Sveriges Bebyggelse och dels från CD skivorna Sveriges Befolkning 1970, 1980 och 1990 samt från Sveriges Dödbok.

Nu är båda samhällena färdigställda och det blev totalt 126 fastigheter i Frinnaryd och nästan lika många i Sunhultsbrunn, nämligen 122 fastigheter. I dessa antal ingår också några fastigheter som är rivna eller nedbrunna. Vem som helst kan kontakta Hans-Åke Björklund eller Staffan Hellgren om du skulle vilja veta mer om en specifik fastighet i något av de båda samhällena. Kontaktuppgifter finns på Frinnaryds Hembygdsförenings hemsida.

Begränsningar och möjligheter
Tyvärr har vi i Tranås/Ydre Släktforskarförening blivit tvungna att ställa in våra fysiska möten och arrangemang under obestämd tid.  Som släktforskare kan vi ju ändå fortsätta med vår forskning även under de begränsningar som nu gäller. Du som sitter och forskar på din kammare och stöter på problem eller vill diskutera något är även nu välkommen att kontakta någon av nedanstående styrelseledamöter/kursledare. Vi svarar och hjälper till så fort vi har möjlighet.

Gerd Brisfjord Karlsson, tel. 073-071 85 11
Anna Tengwall, tel. 073-084 77 82
Lasse Karlsson, tel. 072-321 61 59
Tom Wallberg, tel. 070-587 27 49
Anders Johansson, tel. 070-627 93 41
Torbjörn Aronsson, tel. 073-901 28 19
Hasse Carlsson, tel. 070-538 55 47
Sören Andersson, tel. 070-651 53 49

Olov Mattssons CD för försäljning

Med anledning av Coronaviruset skickar vi nu Mattssons CD porto-fritt inom Sverige
Föreningen har nu återigen Olov Mattssons CD till försäljning. CD:n innehåller så gott som samtliga familjer i gårdar och torp i Asby, Norra Vi, Sund, Svinhult, Torpa och Västra Ryds socknar i Ydre kommun 1600-1930 talet. Tidersrum, Västra Eneby, Oppeby, Kättilstad, Hägerstad och Hycklinge socken i Kinda kommun 1600-1900 talet. Samt soldater med familjer i hela Ydre kompani och Ydredelen av Vifolka kompani. Pris CD 150:- USB 200:- + porto. Vill du beställa så kontakta Gerd Brisfjord Karlsson: gerdbk@yahoo.se

 

Comments are closed.