Aktiviteter

Program våren 2021

Släktforskningens dag
Lördagen 16 januari kl 11:00
Föredrag med Tranåsbördige Christer Carmevik. Han kommer att berätta om hur han använt DNA i sin släktforskning, bland annat i jakten på hans farfars farfar. Christer pratar också om grunderna när man använder DNA i forskningen, vilket innebär att föredraget passar både dig som är nybörjare o börjat fundera kring DNA, liksom dig som prövat det ett tag. Ett mycket sevärt föredrag! Christer berättar först i 45 minuter och därefter finns det utrymme för frågor.

Inte bara kyrkböcker – digitalt föredrag med Fredrik Mejster
Lördagen 20 mars klockan 11.00
Fredrik Mejster, som är en mycket kunnig släktforskare ansvarar bland annat för efterforskningarna i TV-programmet ”Allt för Sverige”. Han berättar här bland annat om olika typer av arkiv och hur man kan använda materialet för att ”klä på” sina anor. Det blir många nyttiga tips på arkiv och länkar. Kostnadsfritt för medlemmar, för övriga 50 kronor. Anmälan senast 18 mars.

Jeff High från USA berättar om sina svenska anor
Lördagen den 17 april klockan 15.00
Ett samtal med Jeff High vars förfäder utvandrade från Sverige på 1800-talet. Jeff berättar om hur han först blev intresserad av att söka sina anor och om sin omfat-tande forskning som lett honom ända tillbaks till 1300-1400-talet. Vi får också höra om hans upplevelser när han besökte Sverige och platserna där förfäderna levde.
Jeff berättar på engelska så det är en fördel om du är lite språkkunnig. Vi kommer dock under hans föredrag att sammanfatta lite kort på svenska.
Kostnadsfritt. Anmälan senast 15 april.

Jeffs hemsida med mycket information http://inspirationalgenealogy.com/

Forska om en gård eller hus
Digitalt möte torsdagen 20 maj klockan 18.30
En mycket intressant del av släktforskningen är att ta reda på mer om platserna, gårdarna, torpen och backstugorna där våra förfäder levde och verkade. Vi har anlitat erfarna släktforskaren Anna-Lena Hultman som berättar om grunderna för att forska kring ett hus, en gård eller kanske om en hel by. Hon går också igenom de källor som man använder sig av. Mötet genomförs via Zoom. Kostnadsfritt för Släktforskarföreningens medlemmar, 50:- för övriga. Anmälan senast 19 maj till lassektranas@gmail.com

Årsmöte med Tranås/Ydre Släktforskarförening
Torsdagen 17 juni klockan 18.30 i Församlingshemmet, Tranås
Vi har bokat detta datum för släktforskarföreningens årsmöte och hoppas att det skall gå att genomföra som ett fysiskt möte. Årsmötet innehåller sedvanliga förhandlingar enligt stadgarna och föreningen bjuder på kaffe. Vi räknar med att ha ytterligare program under kvällen och info om detta tillsammans med verksamhetsberättelsen läggs ut på hemsidan liksom upplysningar ifall vi tvingas ändra på lokal eller tid. Anmälan (för kaffets skull) senast 10 juni till Lasse Karlsson tel. 072-321 61 59.

Släktforskarhjälp på distans via Zoom
Tisdagen 16 mars klockan 18.30-20.00 och Tisdagen 13 april klockan 18.30-20.00
Hjälpen är öppen för alla medlemmar som vill ha hjälp med till exempel tolkning av texter eller har nå-gon klurig fråga. Skicka gärna frågan till oss innan mötet, så är chansen större till ett utförligare svar. Även du som inte har någon direkt fråga, utan bara vill lyssna eller få prata med andra släktforskare är välkommen. Anmälan senast en dag innan mötet. Välkommen att vara med hela eller delar av tiden!

Digitala släktforskarcafé
tisdagarna 4 maj och 25 maj
Vi fortsätter med de digitala möten som vi nu har kallat ”Släktforskarhjälp”, men döper om dom till ”Släktforskarcafé”. Detta för att trycka på att det handlar om diskussionsmöten där alla kan bidra med tankar och idéer. Både du som nybörjare och du som är en ”gammal” forskarräv är välkommen!
Dagar för dessa möten är tisdagarna 4 maj och 25 maj.
Anmäl dig senast dagen före till lassektranas@gmail.com.

________________________________________

Epostadresser efterlyses
Föreningen skickar regelbundet ett informationsmail till medlemmar i Tranås Ydre släktforskarförening. Det skickas till de drygt 250 medlemmar där vi har en epost-adress. Om du inte får detta utskick så meddela din epost-adress till webmaster@tranasydre.se  Vi vill förstås att så många som möjligt får detta.

remsafoto

Comments are closed.