Adelöv

Adelöv, församling i Linköpings stift, Tranås kommun, Jönköpings län (F) Norra Vedbo härad. 433 invånare (2006)

adelovs_kyrkaI Adelöv finns cirka 270 fornlämningar, främst gravar från äldre järnåldern. Nära 200 av dessa ligger inom ett ovanligt stort gravfält vid Vassrödjorna. Kyrkan, en nyklassicistisk salkyrka av sten med tornet över sakristian i öster, är uppförd 1830–1833 efter ritningar av Fredrik Blom. Den ersatte en träkyrka från 1400-talet, och ett antal medeltida skulpturer är bevarade.

På en bergshöjd vid sjön Noen ligger ruinen av jaktslottet Brahehälla (Brahälla), uppfört av Per Brahe den yngre under mitten av 1600-talet. Namnet (som 1261 skrevs in Athelef) innehåller en form av mansnamnet Adhi och lev/löv ’ärvt eller överlåtet gods’.

Adelöv är en gammal marknadsplats, och än idag hålls den 1:a torsdagen i september varje år en marknad som besöks av 10.000-tals personer.

Noteringar:
fram till 1961 eget pastorat
1962- Adelöv och Linderås under Säby

Husförhörslängd: 1789-
Födelsebok: 1689-

Adelövs kyrkoarkiv hos NAD