Norra Vi

Norra Vi, församling i Linköpings stift, Ydre kommun Östergötlands län (E) Ydre härad ligger  vackert belägen vid sjön Sommens sydligaste spets. År 2006 finns det 226 invånare på en  total areal på 127,30 kvkm, därav land 104,79 och sjöar 22,51. Invånare/kvkm 2,16.

nvi_kyrkaUnder sommarhalvåret ökar befolkningen till 700-800 med fritidsboende. Platsen har varit  befolkad under lång tid och socknen finns omnämnd i urkunder första gången 1337. Norra Vi  är mest känt för sin vackra natur, för Urkon, den fina utsikten vid ”Kungabordet” samt  kulturreservatet dubbelgården Smedstorp. Norra Vi kyrka, som är byggd av sten, uppfördes åren 1771-1774. Den gamla kyrkan låg på samma plats och var troligen från 1100-talet. I det stora inåt öppna gravkoret finns generalen och landshövdingen Axel von Schaars fristående sarkofag. Altartavlan av okänd mästare föreställer Kristi himmelsfärd. I kyrkan finns två förteckningar över socknens kyrkoherdar från 1700-talet. Orgeln i den nya kyrkan byggdes av orgelbyggare Schörlin 1793 och en nyvarande 1924 av C.A. Lund, Linköping.

Noteringar:
förr Vi (i Ydre), åtminstone från 1700-talets början Norra Vi.
pastorat till 1961, Norra Vi och Tidersrum
1962- Asby, Torpa och Norra Vi

Husförhörslängd: 1788-
Födelsebok: 1666-

Norra Vi kyrkoarkiv hos NAD