Västra ryd

Västra Ryds församling i Linköpings stift, Ydre kommun, Östergötlands län (E). Ydre härad.  År 2006 fa1nns det 719 innevånare på en areal av 135,4 km2, därav land 120,5 och sjöar 104,9. Innevånader/km2 är 5.97

vryd_kyrkaVästra Ryds socken ligger i en kuperad skogs- och lantbruksbygd. Ydre kommuns högsta punkt, 328 m över havet, den s.k. Stenabohöjden, finns vid gården Stenabo. Rydsnäs samhälle är socknens tätort med en folkmängd på 308 innevånare (2006). Sanhället finns utmed vägen Österbymo-Eksjö och den vackra sjön Östra Lägern.

Västra Ryds kyrka invigdes 1882 och den tidigare medeltida revs året därpå. Predikstolen och några andra saker bevarades dock. Av kyrktornets tre klockor anses den minsta av dem hästamma från medeltiden.

Vår berömde författare, Vilhelm Moberg, har i sina emigrantböcker givit Karl-Oskars härkomst till Juders socken. I själva verket har denna rollfigur sina rötter i Västra Ryds socken. Den som inspirerade Moberg var Anders Pettersson, som i sitt nya hemland kallade sig Andrew Peterson. Anders skrev dagböcker på över 3000 sidor.

Noteringar:
förr Ryd (i Ydre) från ca 1777 Västra Ryd.
1877 införlivades Lägerbobygden (Askeryds församlingsdel i Östergötlands län).
fram till 1961 bildade Västra Ryd och Svinhult eget pastorat som 1962 slogs samman med Sund.

Husförhörslängd: 1789-
Födelsebok: (1633), 1661-

Andrew Petersonsällskapet

Västra Ryds kyrkoarkiv hos NAD