Riksarkivet

Historiska kartor, och moderna kartor, kan vara till stor hjälp för en släktforskare. Man kan hitta var släkten levt, har de bott på en gård så finns det stor chans att gården finns kvar, ett torp kan också finnas kvar och finns det inte kvar så finns i de flesta fall rester kvar av bebyggelsen. Man kan även följa utvecklingen från landsbygd till stad. En mycket stor del av de historiska kartorna i Sverige är digitaliserade och kan hittas på några olika ställen.

LantmäterietRiksarkivetÖvriga kartor

Riksarkivets historiska kartor finns på denna adress och det är gratis att söka i tjänsten. Man behöver dock skapa ett konto och logga in för att komma åt allting, men detta är utan kostnad.

https://sok.riksarkivet.se/amnesomrade?infosida=amnesomrade-kartor-och-ritningar

På länken ovan finns en en mängd olika arkiv och mycket är inte digitaliserat, men det ger en uppfattning om att det finns otroligt mycket kartor m.m. om man tar sig till ett fysiskt arkiv. Bland det som är digitaliserat så är ”Sveriges äldsta storskaliga kartor” det mest intressanta.

Där kan du ta del av och forska i en unik samling med Sveriges äldsta storskaliga kartor över byar och gårdar från 1600-talet. Databasen innehåller uppgifter från 12 000 äldre geometriska kartor (ÄGK, 1630–1655) och 5 000 yngre geometriska kartor (YGK, 1680–1700). Du kan söka i materialet på olika sätt, via register eller via modern karta.

För att söka efter ett gårdsnamn så kan man använda Tora som finns på denna länk. Sök efter gårdsnamn, inte efter städer som t.ex. Tranås. https://sok.riksarkivet.se/topografier

Här finns en direkt länk till kartor över Säby socken. Bläddra framåt i denna bok så kommer mera kartor från Säby.

Det går inte att beskriva allt som finns hos Riksarkivet men en annan intressant kartsamling är Sveriges, stads- och fästningsplaner 1521-1942 som hittas på denna länk

https://sok.riksarkivet.se/nad?postid=Arkis%202d8609e5-f7bc-484c-bf26-cb19375363c6

Här kan man till exempel hitta Eksjös stadsplan från 1738

Lantmäteriet – Riksarkivet – Övriga kartor