Torpa

Torpa församling i Linköpings stift, Ydre kommun Östergötlands län (E) Ydre härad.
År 2006 finns det 995 invånare på en total areal på 110,70 kvkm, därav land 86,31 och sjöar 24,39. Invånare/kvkm 11,53.

torpakyrkaTorpa är känt för sin vackra och säregna natur. De slingrande vägarna och de fina utsiktsplatserna utmed sjön Sommen ger fantastiska naturupplevelser. Ända fram till 1899 hörde gårdarna Arnäs, Flanhult, Helgebo, Fiskarp, Liljeholmen och Hårdaholmen till Torpa socken. Dessa överfördes, sedan sjön Sommen upphört vara traktens förnämsta kommunikationsled, till den år 1866 nybildade Blåviks socken.

Torpa kyrka ligger vackert på en ekbevuxen kulle ett par hundra meter från Torpafjärdens västra strand samt 1 km från huvudvägen genom Ydre. Kyrkan har till stor del samma utseende som den fick sedan den tillbyggts på 1400-talet. Den vackra klockstapelns ålder är inte känd men den finns omnämnd år 1671. Den som träder in i kyrkan får ett mäktigt intryck av dess höga ålder. Halvskymningen under valven med dess målningar ger stämning av medeltid. Triumfkrusifixet från 1200-talet sägs hänga på samma plats som i den äldsta kyrkan. I övrigt har kyrkan mycket prydnader från stormaktstiden.

Noteringar:
till 1938 eget pastorat
1939-1961 Asby och Torpa
1962- Asby, Torpa och Norra Vi.

Husförhörslängd: 1783-
Födelsebok: 1665-

Torpa kyrkoarkiv hos NAD