2013-12-25 Författarkväll Göran Rosenberg

En fullsatt Löfstadkyrka, över 200 personer, lyssnade på journalisten och författaren Göran Rosenberg som berättade om sin bok Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz. En fantastisk berättelse som också gav Göran Augustpriset i den skönlitterära klassen 2012. Boken handlar dock mest om hans pappa och Göran har besökt många arkiv och platser, där det finns spår efter hans far. Efter föredraget signerade Göran också böcker för dem som ville.

3

2

4

1

5