2015-10-20 Besök av Christopher O’Regan

För att fira att föreningen fyller 30 år så hade vi bjudit in den kände historikern Christopher O’Regan för ett föredrag med titeln ”Döden var en adelsman”. Löfstadskyrkan var fullsatt när Holavedens spelmän underhöll inför starttiden. Christopher höll sedan ett mycket underhållande föredrag om 1700-talet, och höll publiken engagerad i dryga en och en halv timme. Ingen som var där gick nog missnöjd hemåt, Christopher O’Regan är helt enkelt en lysande föredragshållare.

14

13

12