2017-02-04 Öppet Hus

Lördagen den 4 Februari var det öppet hus i föreningens lokaler. Gösta Sanfridsson berättade om ett torp-kontrakt i Göberga och Eije Fasth visade nya funktioner på Hembygdsföreningens hemsida. I samband med denna dag så överlämnade Bror Fransson i Uddesbo ett exemplar av boken ”Från Aggas till Öknen” till föreningen.

web2

web3

web1