2017-03-25 Årsmöte

Föreningens årsmöte gick av stapeln lördagen den 25 Mars. Mötet inleddes med ett föredrag av Oskar Karlsson som berättade om släkten Mård och Mårdastugan. Efter kaffe så vidtog sedan årsmötesförhandlingar. Tre nya personer valdes in i styrelsen, Lenore Andersson, Sören Andersson och Lars Karlsson. Till ny ordförande valdes Torbjörn Aronsson. Avgående ordförande Gerd Brisfjord-Karlsson avtackades sedan av nyvalde ordföranden. Gerd har efter 18 år i styrelsen, och den senaste 6 åren som ordförande, sett släktforskning gå från arkivbesök på Landsarkiven, via forskning på mikrokort till dagens Internetuppkopplade forskning. Gerd kommer att fortsätta att jobba med kurser och utbildning inom föreningen.

ars3

ars2

ars1