2017-04-20 Predikar-Lena

I kväll fick Tranås-Ydre släktforskareförening besök av Olle Karlsson som berättade om Predikare-Lena. Hon växte upp i början av 1800-talet och fick redan som mycket ung synupplevelser och uppenbarelser. När hon berättade om dessa möttes hon av starkt motstånd från prästerskapet, men hennes berättelser som blev till predikningar var så medryckande att det samlades stora skaror som ville höra henne. Denna hennes gåva sågs inte med blida ögon och hon kom att hamna på dårhus som det kallades på den tiden. Predikare-Lena utsattes för en oerhört inhuman behandling. Hon fick utstå både misshandel och vanvård i ett försök att stävja hennes gåva och förmåga. Men hon lyckades behålla sitt förstånd och skarpa intellekt trots tjugo år på denna hemska anstalt. Det var mycket drabbande och tänkvärt när Olle nämnde den slående likheten med den Heliga Birgittas uppenbarelser och mottagandet av hennes budskap. Det var knappast tal om dårhus för henne. Så olika det kan vara.  Varmt tack till alla som kom för att lyssna denna kväll.

olle