2017-05-20 Utflykt till Ydre och Norra Vi

Årets vårutflykt blev en riktig höjdpunkt. I ett strålande solsken besökte vi Ydres vackra bygder. Gerd Brisfjord Karlsson bjöd in oss till sin hembygd och hade tillsammans med sin make Lasse Karlsson planerat dagen. Vi besökte Norra Vi kyrka där Björn Johansson mötte oss och berättade om dess historia. Sedan vandrade vi vägen bort till Ribbingshof där vi fick en rundvandring runt herrgården. Vi fick veta mycket om hur den nuvarande ägaren Ulf Kjellåker har utvecklat gården och nu återställer mycket av husets ursprungliga utseende. Det är glädjande för inte bara Ydreborna utan för oss alla att någon vill lägga ner så mycket tid och pengar på att bevara denna vackra pärla vid Sommens strand.
Så gick vår resa till Gerd och Lasses ”lilla röa stua” som Gerd kallade den. Denna lilla röda stuga är dock så idyllisk som något kan bli. Den ligger vid foten av ett brant berg och Gerd och Lasse vårdar den ömt. En tomt fylld av blommor och prakt där vi fick vila våra ben en stund och äta vår medhavda matsäck. Dagen avslutades sedan med att vi åkte till Smedstorps dubbelgård och fick höra om dess historia och även titta in till Hagalund som är en backstuga i vilken Gerds egen mormors mor har levt sitt liv. Vi fick verkligen uppleva en resa från präster och adelsmän till bönder och fattig bonddräng. Allt som det verkligen var för inte så länge sedan. Det var 44 deltagare som slöt upp.

Text Torbjörn Aronsson, bilder Anders Johansson

2017-05-20

2017-05-20-1

2017-05-20-2

2017-05-20-3

Björn Johansson berättar om Norra Vi kyrka

2017-05-20-4

2017-05-20-5

2017-05-20-6

2017-05-20-7

2017-05-20-8

2017-05-20-9

Gerd Brisfjord-Karlsson berättar om Smedstorp dubbelgård

2017-05-20-10

2017-05-20-11

2017-05-20-12