2018-03-24 Årsmöte

Lördagen den 24 mars hade vi årsmöte i Tranås Ydre släktforskarförening. 40 personer deltog, vilket säkert är rekord när det gäller årsmöten, vilka annars inte brukar locka så många. Förening valde en ny ordförande, Lars Karlsson som ersatte Torbjörn Aronsson. I övrigt var det ingen ändring bland styrelseledamöter eller övriga funktionärer.

Föredragshållare var författaren Hjördis Levin berättade om sin senaste bok ”Flickebarnet i sävlådan” – en tragisk historia från det fattiga Sverige”. Boken är en sann berättelse som främst utspelar sig i Linderås socken. Hjördis har gjort mycket grundliga efterforskningar för att kunna skriva boken och åhörarna lyssnade andäktigt på hennes berättelse.


Torbjörn Aronsson och Lars Karlsson


Torbjörn Aronsson, Hjördis Levin och Lars Karlsson

© Bilder Anders Johansson