2018-05-26 Utflykt till Boxholm

Under lördagen gjorde Tranås/Ydre Släktforskarförening en utflykt till grannkommunen Boxholm. Dagen inleddes med ett besök på Bruksmuséet där de kunniga guiderna Ingemar Nordström och Tore Sjö först berättade om brukets och samhällets historia. En intressant berättelse om ett samhälles framväxt kring ett företag som sysslade med så vitt skilda verksamheter som järnframställning, sågverk och mejeriproduktion. En utveckling som från starten var möjlig tack vare den goda tillgången på vattenkraft och som under senare delen av 1800-talet fick en extra skjuts när stambanan byggdes genom Boxholm.

Efter föredraget fick besökarna möjlighet att själva gå runt och ta del av de omfattande samlingarna i muséet.

Efter Bruksmuséet styrde föreningen kosan till Boxholms Säteri, där Johan Birath väntade för att berätta om Säteriets historia och dess roll i samhällets utveckling. Johan fängslade som vanligt åhörarna med sitt intressanta och humoristiska föredrag. Säteriet och dess ägare genom tiderna spelade viktiga roller för framväxten och expansionen av Boxholm Bruk och Johan Birath kunde skildra både högreståndspersonernas och de vanliga arbetarnas liv under århundrandena. Historiska personer kom nästan till liv inför åhörarna tack var de färggranna beskrivningarna.

Föreningens medlemmar kunde efter de intressanta upplevelserna återvända hem i det vackra försommarvädret.

Bilder © Lars Karlsson