2018-11-10 Arkivens dag

Lördagen den 10 November anordnades traditionsenligt Arkivens dag med temat ”Glädje och fest”. I föreningslokalen fanns föreningens arkiv plus lite annat material tillgängligt. Det fanns även böcker och CD till försäljning. Klockan tolv berättade Gerd Brisfjord Karlsson om ”Den gamla festplatsen Jumpalund” i Norra Vi socken. Under dagen var det ca 50 besökare.

Foto: Anders Johansson