2019-02-20 DNA-café

Premiär för DNA-cafe i föreningen. 24 personer var över förväntan, och mycket tips delades under kvällen.


Foto: Anders Johansson