2019-03-28 Besök på TranåsPosten

Torsdagen den 28 Mars besökte föreningen TranåsPosten. Vi bjöds på en mycket intressant berättelse av Janne Justegård och visades runt bland gamla tryckeriredskap, fotografier och tidningslägg uppemot hundra år gamla. Närmare tjugo medlemmar hade hörsammat inbjudan och fick ett par mycket givande timmar.

Bilder: Lars Karlsson

Jan Justegård