2019-04-25 Industrins utveckling i Tranås

Torsdagen den 25 April anordnades en träff med temat ”Industrins utveckling i Tranås”. Gustav Johansson, son till legendaren Skinn-David, berättade om pälsindustrins utveckling i Tranås. En industri som på sin tid sysselsatte över 2000 personer i Tranås, men numera i princip är utraderad. Tranås Skinnberederi finns dock kvar i mindre omfattning.

Eije Fasth berättade och visade bilder från möbelindustrins utveckling i Tranås. Eije har ett stort arkiv med bilder och mycket unika bilder visades. Möbelindustrin är fortsatt levande i Tranås och det finns idag ett antal större och mindre bolag som jobbar med möbeltillverkning. Både föreläsarna hade mycket att berätta och kvällen drog ut på tiden, men det var mycket nöjda besökare som gick hem från denna träff.

Gustav Johansson


Eije Fasth och Gustav Johansson
Bilder: Anders Johansson