2020-08-13 Årsmöte

Torsdagen den 13 augusti genomfördes det uppskjutna årsmötet i Församlingshemmets bottenplan. Detta är en stor lokal och de ca 25-30 personer som var där kunde sitta väl utspridda och hålla avstånd.

Avgående ur styrelsen var Solvig Wigén som ersattes av Hans Carlsson. De både revisorerna Gösta Sanfridsson och Lennart Ring avgick båda och ersattes av Solvig Wigén och Sven-Olof Friman. Värt att notera är att Lennart Ring varit revisor ända sedan föreningen bildades 1985!

Efter årsmöte och fika visade Anders Johansson bilder och berättade om soldattorpen som existerat i dagens centrala Tranås.

Gösta Sanfridsson, Solvig Wigén och Lennart Ring
Anders Johansson

Bilder Torbjörn Aronsson, Tom Wallberg och Lars Karlsson.