2020-10-20 Berättarkväll

Torsdagen 20 oktober anordnades en berättarkväll där Rolf Lindquist berättade om sitt liv inom prästyrket, och Lasse Karlsson berättade om byggmästare Frans Otto Larsson som även har en artikel i det senaste medlemsbladet. Det blev mycket bilder och speciella händelser från hans liv. På grund restriktionerna så var max antal deltagare 35 st. och det var fulltecknat. Det var så många i kö så att det också anordnas en extra kväll med samma innehåll tisdagen den 3 November. Samlingarna hölls i församlingshemmet som är en stor lokal där man kan hålla avstånd.

Rolf Lindquist