2012-01-28 Öppet hus – föredrag av Tord Ericsson

Föredrag av Tord Ericsson ”Andrew Peterson och några andra”
En historia om emigrationen från Sverige  ca. 30 personer besökte denna aktivitet.

1 2 3 4