2010-04-29 Bussutflykt till Utvandrarnas Hus i Växjö

Vi startade från Parkhallen kl 8. Stannade för förmiddagskaffe vid Innaren. Kl 11 var vi framme vid Utvandrarnas Hus i Växjö Där såg vi på utställningen och fick information i Datasalen om vad som finns att forska i där och var man kan söka på nätet. Det råder oro där då personalen är uppsagd och huset är ute till försäljning. Vi åt middag i Evelöv och besökte Granhults gamla kyrka därefter. Diakonen i kyrkan berättade för oss. Kyrkan är en av de bäst bevarade medeltida kyrkorna i Småland. Krucifixet med tillhörande tavla är från 1600-talet. Helgonkungen Sankt Olov är utförd vid mitten av 1400-talet. Det var mycket vackra målningar på väggar och tak. Rune Hagman spelade för oss på den gamla orgeln. Vi avslutade med kaffe i ”Kyrketorp” som nu är hembygsdgård.

PICT2710 PICT2711 PICT2714 PICT2715 PICT2719 PICT2722 PICT2723 PICT2725 PICT2727 PICT2729 PICT2730