2006-08-22 Utflykt till Självsvåld

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Från vänster:
Elvy Skrubbe, Bo Karlson, Bentgt Karlsson, Marianne Färnemyhr,
Maj-Lis Carlsson, Anna-Britta Göransson, Lennart Karlsson och Weimar Sjöstedt.
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Comments are closed.